RICS

Per 1 september 2011 heeft Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars het certificaat "Regulated by Rics" verkregen. Dit certificaat garandeert dat Dynamis de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. 

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast Dynamis zijn er wereldwijd meer dan 170 gereguleerde bedrijven die door de RICS worden gereguleerd.